BudujRemontujWykańczaj

Masa hydroizolacyjna dwuskładnikowa

Dwuskładnikowa folia w płynie jest elastyczną zaprawą do zabezpieczenia podłoża przed działaniem wody i wilgoci, pokrywającą rysy i pęknięcia. Doskonała do wykonywania hydroizolacji tarasów, balkonów, łazienek, pralni, basenów, przemysłowych zbiorników wodnych oraz do izolowania ścian piwnic i fundamentów. Może być stosowana na podłoża betonowe, jastrychy cementowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne. Przeznaczona jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz obiektów.
sposob-nanoszenia-2a.pngilosc-warstw-2-3.pngschniecie-6.pngukladanie-plytek-24.pngzuzycie-2.png
Produkt dostępny w opakowaniach:
  • 20kg
Cena: 190 zł

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, równe, nośne, suche, oczyszczone z warstwy kurzu, brudu, wapna, oleju, tłuszczu, wosku, resztek farb olejnych i emulsyjnych, powłok bitumicznych, wykwitów solnych oraz innych substancji mogących osłabić przyczepność preparatu. Wszelkie nierówności i ubytki należy uzupełnić, a ostre krawędzie zaokrąglić. Ściany nieotynkowane powinny mieć w całości wypełnione spoiny, a podłoża silnie chłonne, takie jak beton komórkowy oraz podłoża zawierające gips, powinny zostać koniecznie zagruntowane preparatem Ampro Grunt Głębokopenetrujący. Podłoża powinny być odpowiednio wysezonowane, pozbawione wilgoci technologicznej i podciągania kapilarnego. Zalecane podłoża to: beton, tynki cementowo-wapienne i gipsowe, płyty G-K i cementowo-wiórowe, wylewki anhydrytowe i cementowe, beton komórkowy, pustaki i cegły ceramiczne, bloczki fundamentowe, stare płytki oraz podłoża drewnopochodne i podłogi ogrzewane. 

Przygotowanie produktu

Elastyczna masa hydroizolacyjna Ampro  oferowana jest w dwu komponentowych zestawach: składnik A – sucha mieszanka, składnik B – emulsja. Składniki te pakowane są w oddzielne pojemniki w dopasowanych do wymieszania proporcjach. Emulsję (składnik B) należy przelać do odpowiedniej wielkości pojemnika a następnie równocześnie dosypywać suchej mieszanki (składnik A) i mieszać całość mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednorodnej konsystencji i barwy. Produkt nadaje się do użycia po upływie ok. 5 minut i ponownym wymieszaniu. Do wykonania pierwszej warstwy hydroizolacji można przygotować produkt z dodatkiem max. 3% wody. Nie mieszać z innymi materiałami. Proporcja mieszania komponentu A:B wynosi 3:1​​​​​​​.

Sposób użycia

Masę należy nakładać na przygotowane podłoże w co najmniej dwóch warstwach. Pierwszą warstwę nakładać pędzlem lub szczotką, dbając o dokładne wtarcie jej w podłoże dla zwiększenia przyczepności. Prace należy zacząć od miejsc, gdzie będą stosowane taśmy dylatacyjne oraz kształtki i kołnierze uszczelniające. W świeżo nałożoną na podłoże masę należy wtopić stosowane akcesoria uszczelniające, zwracając szczególną uwagę na precyzję wtopienia. Następnie wykonać pierwszą warstwę uszczelnienia na całej izolowanej powierzchni. Grubość warstwy powinna zapewnić równomierne, dokładne i szczelne pokrycie izolowanego podłoża. Po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy (ok. 3 h) można przystąpić do nakładania kolejnej. Czynność tę należy wykonać na całej izolowanej powierzchni pędzlem lub gładką pacą stalową. Ewentualne kolejne warstwy należy nakładać dopiero po wyschnięciu wcześniejszych. Grubość pojedynczej warstwy nie powinna przekraczać 1 mm, a końcowa grubość uzyskanej powłoki nie powinna być mniejsza niż 2 mm. Prace wykonywać w temperaturze powietrza, podłoża i produktu od +5°C do +25°C. chroniąc świeżo nałożoną warstwę przez minimum 12 h przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi oraz przez minimum 7 dni przed działaniem wody pod ciśnieniem. Uzyskaną powłokę należy docelowo trwale zabezpieczyć okładziną .
  • AMPRO - Sklep fabryczny
  • +48 792 65 65 65
  • 76-211 Objazda 34b
  • biuro@ampro-farby.pl
© PHU Emag. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk