BudujRemontujWykańczaj

Lakierobejca ochronno-dekoracyjna

Lakierobejca ochronna przeznaczona jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania drewna stosowanego wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Dzięki wysokiej zawartości żywic oaz pigmentów na bazie tlenków żelaza pozwala uzyskać powłoki o wysokiej odporności, chroniąc przed biokorozją. Stosowanie Lakierobejcy ochronno-dekoracyjnej Ampro wraz z impregnatem gruntującym Ampro daje pełną ochronę biologiczną drewna do 6 lat (zabezpiecza przed sinizną, grzybami, owadami i biokorozją). Lakierobejca daje efekt połysku.
wydajnosc-20.png
Produkt dostępny w opakowaniach:
  • 2,5l
  • 0,7l

Przygotowanie podłoża

Drewno musi być oczyszczone, suche, wygładzone, bez pozostałości poprzednich powłok. Powierzchnie zainfekowane powinny zostać oczyszczone do surowego drewna lub wymienione na nowe. W przypadku impregnacji surowego drewna oraz elementów narażonych na szkodliwe warunki atmosferyczne, zaleca się wstępną impregnację Impregnatem gruntującym Ampro.​​​​​​​

Sposób użycia

Bezpośrednio przed użyciem oraz w trakcie prac należy preparat starannie wymieszać, dla uzyskania odpowiedniej konsystencji. Lakierobejcę ochronno-dekoracyjną Ampro nanosić pędzlem lub natryskiem. Nakładać na drewno bardzo cienką pierwszą warstwę, wystarczy zanurzyć końcówkę pędzla i rozcierać lakier wzdłuż słojów. W razie potrzeby zebrać szmatką nadmiar wyrobu. Gdy po nałożeniu 1 warstwy włókna się podniosą należy je usunąć drobnoziarnistym papierem ściernym. Drugą warstwę nakładać po całkowitym wyschnięciu pierwszej po 14-24 godzinach, dokładnie tak samo jak za pierwszym razem. W razie potrzeby nałożyć 3 warstwę.​​​​​​​

Środki bezpieczeństwa

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temp. pomiędzy 5 a 23°C. Nie dopuścić do skażenia gruntów i cieków wodnych. Odpady produktu, puste opakowanie i odpady opakowaniowe traktować jako odpad niebezpieczny. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przekazane do odzysku. Znak rodzaju materiału znajduje się na opakowaniu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • AMPRO - Sklep fabryczny
  • +48 792 65 65 65
  • 76-211 Objazda 34b
  • biuro@ampro-farby.pl
© PHU Emag. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk