AMPRO Farby do ścian i sufitów

Produkty

Farba wewnętrzna akrylowo-lateksowa Color Festival

Produkt dostępny w opakowaniach: 2,5l

Przeznaczenie:

Farba przeznaczona jest do dekoracyjno–ochronnego malowania powierzchni ścian i sufitów, wewnątrz budynków. Przeznaczona jest na powierzchnie cementowo-wapienne, gipsowe, ceramiczne, betonowe, płyty gipsowo–kartonowe, a także elementy drewniane i drewnopochodne. Charakteryzuje się wysoką wydajnością, dobrym kryciem oraz trwałością koloru. Farba jest wyrobem ekologicznym, bezpiecznym dla ludzi i środowiska.

Przygotowanie podłoża:

Przed przystąpieniem do malowania, powierzchnie o dużej i słabej wytrzymałości należy koniecznie zagruntować uniwersalnym preparatem gruntującym. Powłoki odpadające, luźno związane należy usunąć i wypełnić ubytki. Powierzchnie zabrudzone odkurzyć i zmyć.

Sposób użycia:

Farba jest produktem gotowym, nie wymaga rozcieńczenia. W przypadku wykonywania pracy metodą natryskową dopuszczalne jest rozcieńczenie wyrobu wodą w ilości do 5%. Nadmierne rozcieńczenie spowoduje utratę parametrów technicznych. Przed użyciem należy farbę dokładnie wymieszać, a nakładanie jej można wykonać przy użyciu pędzla, wałka lub agregatu natryskowego. Zaleca się nakładanie jednej do dwóch warstw w zależności od krycia i pożądanego efektu. Drugą warstwę można nakładać dopiero po wyschnięciu pierwszej, nie wcześniej niż po upływie 2-4 godzin. Prace należy wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +5°C. Narzędzia po skończonej pracy umyć pod bieżącą ciepłą wodą.

Środki bezpieczeństwa:

Farbę przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu. Chronić przed zamarznięciem.

Dostępne kolory:


Farba lateksowa matowa do ścian i sufitów

Produkt dostępny w opakowaniach: 10l 5l

Przeznaczenie:

Farba przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, tapet papierowych i materiałów drewnopodobnych. Znajduje zastosowanie przy malowaniu pomieszczeń mieszkalnych, służby zdrowia i obiektów użyteczności publicznej. Tworzy powłoki matowe, przepuszczalne dla gazów i pary wodnej, o dobrej przyczepności do podłoża. Produkowana na bazie wodnej dyspersji akrylowej nie zawiera rozpuszczalników. Malowane powierzchnie są matowe. Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi i produktów branży żywnościowej nadają się do użytku na drugi dzień po malowaniu.

Przygotowanie podłoża:

Przed przystąpieniem do malowania należy usunąć powłoki złej jakości. Ubytki i pęknięcia uzupełnić masą szpachlową i wyrównać. Wszelkie zanieczyszczenia organiczne usunąć odpowiednimi preparatami, a słabe lub bardzo chłonne podłoże zagruntować preparatem gruntującym akrylowym.

Malowanie:

Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Farbę nanosimy przy pomocy wałka o długim włosiu lub natrysku hydrodynamicznego. Przy malowaniu małych powierzchni można użyć pędzla. Narzędzia po pracy umyć pod bieżącą wodą. Zaleca się nakładanie 2-3 warstw (kolejną warstwę można nakładać po około 2 godzinach). Wydajność przy jednokrotnym malowaniu wynosi około 10 m²/l. Malować w temperaturze podłoża i otoczenia utrzymującej się przez cały czas schnięcia powyżej +5°C. Niska temperatura i duża wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia. Farba gotowa do użycia, nie wymaga rozcieńczania. W przypadku konieczności uzupełnienia strat w wyniku parowania lub w celu dostosowania do wymagań sprzętu natryskowego, można dolać maksymalnie 5% wody pitnej. Uwaga: nadmierne rozcieńczenie spowoduje obniżenie lub utratę parametrów technicznych farby.

Uwaga:

Farbę przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed zamarznięciem. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu. Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/CE dla tego produktu (kat. A/a/WB) 30 g/l (2010 r.). Wyrób zawiera max. 29 g/l. W przypadku reklamacji dostarczyć farbę w oryginalnym opakowaniu.

Farba akrylowa matowa do ścian i sufitów

Produkt dostępny w opakowaniach: 10l 5l 3l 1l

Przeznaczenie:

Farba przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, tapet papierowych i materiałów drewnopodobnych. Znajduje zastosowanie przy malowaniu pomieszczeń mieszkalnych, służby zdrowia i obiektów użyteczności publicznej. Tworzy powłoki matowe, przepuszczalne dla gazów i pary wodnej, o dobrej przyczepności do podłoża. Produkowana na bazie wodnej dyspersji akrylowej nie zawiera rozpuszczalników. Malowane powierzchnie są matowe. Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi i produktów branży żywnościowej nadają się do użytku na drugi dzień po malowaniu.

Przygotowanie podłoża:

Przed przystąpieniem do malowania należy usunąć powłoki złej jakości. Ubytki i pęknięcia uzupełnić masą szpachlową i wyrównać. Wszelkie zanieczyszczenia organiczne usunąć odpowiednimi preparatami, a słabe lub bardzo chłonne podłoże zagruntować preparatem gruntującym akrylowym.

Malowanie:

Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Farbę nanosimy przy pomocy wałka o długim włosiu lub natrysku hydrodynamicznego. Przy malowaniu małych powierzchni można użyć pędzla. Narzędzia po pracy umyć pod bieżącą wodą. Zaleca się nakładanie 2-3 warstw (kolejną warstwę można nakładać po około 2 godzinach). Wydajność przy jednokrotnym malowaniu wynosi około 10 m²/l. Malować w temperaturze podłoża i otoczenia utrzymującej się przez cały czas schnięcia powyżej +5°C. Niska temperatura i duża wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia. Farba gotowa do użycia, nie wymaga rozcieńczania. W przypadku konieczności uzupełnienia strat w wyniku parowania lub w celu dostosowania do wymagań sprzętu natryskowego, można dolać maksymalnie 5% wody pitnej. Uwaga: nadmierne rozcieńczenie spowoduje obniżenie lub utratę parametrów technicznych farby.

Uwaga:

Farbę przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed zamarznięciem. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu. Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/CE dla tego produktu (kat. A/a/WB) 30 g/l (2010 r.). Wyrób zawiera max. 29 g/l. W przypadku reklamacji dostarczyć farbę w oryginalnym opakowaniu.

Farba elewacyjna akrylowo-silikonowa

Produkt dostępny w opakowaniach: 10l 5l 1l

Przeznaczenie

Farba przeznaczona jest do malowania elewacji budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej, wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, betonu, cegły oraz drewna i materiałów drewnopochodnych, po ich wcześniejszym zagruntowaniu preparatem gruntującym Ampro. Zalecana do wszystkich wymalowań, gdzie wymagana jest wysoka jakość i trwałość powłoki. Powłoki charakteryzują się podwyższoną odpornością na złe warunki atmosferyczne i zabrudzenia, są trwałe i dobrze przylegają do podłoża. Można stosować również do wymalowań wewnętrznych np. hal produkcyjnych, zwiększając ich odporność na wodę.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wolne od pyłu, kurzu i luźnych fragmentów, o dobrej wytrzymałości, słabe lub bardzo chłonne zagruntować preparatem gruntującym Ampro. Usunąć powłoki złej jakości i wypełnić ubytki i pęknięcia. Wszelkie zanieczyszczenia organiczne usunąć odpowiednimi preparatami.

Przygotowanie produktu

Bezpośrednio przed użyciem zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszać wiertarką wolnoobrotową, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. W razie potrzeby rozcieńczyć niewielką ilością wody pitnej. Podkład należy rozprowadzić równomiernie na przygotowanym podłożu za pomocą wałka lub pędzla.

Malowanie

Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Farbę nakładać przy pomocy pędzla, wałka lub agregatu natryskowo. Zaleca się nakładanie 1-2 warstw farby. Pierwsza warstwa gruntująca może być w postaci rozcieńczonej farby w proporcji 1:2 z wodą, natomiast warstwa końcowa bez rozcieńczenia. Rozcieńczenie farby przy warstwie końcowej spowoduje obniżenie lub utratę parametrów technicznych farby i zmianę odcienia koloru. Kolejną warstwę można nanosić po wyschnięciu poprzedniej tj. po ok. 2h. Malować w temperaturze podłoża i otoczenia powyżej +5º C. Po pracy narzędzia umyć pod bieżącą wodą.

Środki bezpieczeństwa

Farbę przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu. Chronić przed zamarznięciem.

Farba elewacyjna silikonowa

Produkt dostępny w opakowaniach: 10l 5l

Przeznaczenie

Farba przeznaczona jest do malowania elewacji budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publiczne, wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, betonu, cegły oraz drewna i materiałów drewnopochodnych, po ich wcześniejszym zagruntowaniu preparatem gruntującym silikonowym. Zalecana do wszystkich wymalowań, gdzie wymagana jest wysoka, jakość i trwałość powłoki. Powłoki charakteryzują się podwyższona odpornością na złe warunki atmosferyczne i zabrudzenia, są trwałe i dobrze przylegają do podłoża Można stosować również do wymalowań wewnętrznych np. hal produkcyjnych, zwiększając ich odporność na wodę.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wolne od pyłu, kurzu i luźnych fragmentów, o dobrej wytrzymałości, słabe lub bardzo chłonne zagruntować preparatem gruntującym silikatowym. Usunąć powłoki złej jakości i wypełnić ubytki i pęknięcia. Wszelkie zanieczyszczenia organiczne usunąć odpowiednimi preparatami. Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Farbę nakładać przy pomocy pędzla, wałka lub agregatu natryskowo. Zaleca się nakładanie 1-2 warstw farby. Pierwsza warstwa gruntująca może być w postaci rozcieńczonej farby w proporcji 1:2 z wodą, natomiast warstwa końcowa bez rozcieńczenia. Rozcieńczenie farby przy warstwie końcowej spowoduje obniżenie lub utratę parametrów technicznych farby i zmianę odcienia koloru. Kolejną warstwę można nanosić po wyschnięciu poprzedniej tj. po ok. 2h. Malować w temperaturze podłoża i otoczenia powyżej +5º C. Po pracy narzędzia umyć pod bieżącą wodą.

Środki bezpieczeństwa

Farbę przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu. Chronić przed zamarznięciem.

Podkład gruntujący Kwarc Grunt

Produkt dostępny w opakowaniach: 15kg 7kg 3kg

Zastosowanie:

Służy do gruntowania podłoży pod tynki cienkowarstwowe mineralne, akrylowe, silikonowe, mozaikowe. Zwiększa przyczepność poprzez silne przyleganie do podłoża, jak i do nakładanych na niego tynków. Zmniejsza chłonność podłoża oraz ułatwia nakładanie kolejnej warstwy. Chropowata powierzchnia ułatwia nakładanie tynku i redukuje "poślizg". Tworzy tymczasowe zabezpieczenie nieotynkowanej elewacji przed warunkami atmosferycznymi. Rodzaje podłoża: beton, tynki tradycyjne, płyty g-k, systemy dociepleń.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być stabilne, odpowiednio długo sezonowane, suche, równe, wolne od kurzu, brudu, wapna, tłuszczu, resztek farb, olejów, wosku. Jeśli podłoże pokryte jest korozją biologiczną należy usunąć ją preparatem biobójczym.

Przygotowanie produktu:

Bezpośrednio przed użyciem zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszać wiertarką wolnoobrotową, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. W razie potrzeby rozcieńczyć niewielką ilością wody pitnej. Podkład należy rozprowadzić równomiernie na przygotowanym podłożu za pomocą wałka lub pędzla.

Tynkowanie:

Tynkowanie powierzchni można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu podkładu.

Grunt głębokopenetrujący

Produkt dostępny w opakowaniach: 5l

Przeznaczenie:

Grunt głębokopenetrujący to drobnocząsteczkowa emulsja gruntująca, która służy do gruntowania powierzchni chłonnych oraz porowatych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Dzięki bardzo dużej penetracji w głąb wzmacnia i zmniejsza chłonność wszelkich powierzchni takich jak podłogi, jastrychy oraz ściany i sufity. Dodanie gruntu do fug i zapraw klejowych poprawia ich elastyczność i mrozoodporność.

Zalety:

  • wyrównuje nierównomierną chłonność podłoży mineralnych oraz zmniejsza ich chłonność
  • wzmacnia podłoże które będzie pokrywane tapetami lub obkładane płytkami ceramicznymi
  • chroni przed działaniem wilgoci
  • zwiększa przyczepność do powierzchni
  • zwiększa wydajność klejów i wylewek posadzkowych

Zastosowanie:

  • gruntowanie podłoży chłonnych i porowatych {beton, gazobeton, płyty cementowe, płyty g-k, tynki gipsowe, cementowe i cementowo-wapienne)
  • jako podkład pod farby, tynki, tapety, jastrychy, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, szpachlówki, kleje, płytki ceramiczne, wyprawy akrylowe i mineralne
  • jako powłoka ochronna dla wylewek

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i smarów.

Aplikacja:

Emulsję najlepiej nanosić w postaci nierozcieńczonej wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę.

Użytkowanie powierzchni:

Przyklejanie płytek, wylewanie podkładów itp. należy rozpocząć po wyschnięciu gruntu, czyli po około 4 godzinach od jego nałożenia.

Tynk mozaikowy

Produkt dostępny w opakowaniach: 13kg

Przeznaczenie:

Tynk mozaikowy tworzy unikatowe kompozycje kolorystyczne z barwionego kruszywa kwarcowego do stosowania wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Różnorodna kolorystyka pozwala wykorzystywać kompozycje już opracowane w katalogu, jak też tworzyć nowe według włanych upodobań. Stanowi wytrzymałą i lekką wyprawę tynkarską o zwiększonej odporności na zmywanie, czyszczenie i ścieranie. Znakomicie sprawdza się na cokołach budynków, ogrodzeniach, murach, klatkach schodowych, łazienkach, korytarzach - jest wyjątkowo odporny na zmienne warunki atmosferyczne oraz mycie powierzchni. Znakomicie spisuje się na powierzchniach narażonych na duże obciążenia termiczne i użytkowe. Dzięki wysokiej elastyczności doskonale kompensuje naprężęnia wynikające z innej rozszerzalności termicznej warstw znajdujących się pod nim, powstałych np. na skutek silnego nasłonecznienia.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być stabilne, suche, odpowiednio długo sezonowane, równe, oczyszczone z warstw luźno przylegających, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, resztek farb. Przed nakładaniem tynku należy zagruntować podkładem AMPRO Kwarc Grunt.

Przygotowanie produktu:

Tynk bezpośrednio przed użyciem należy dokładnie rozmieszać wiertarką wolnoobrotową, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Wyrób jest gotowy do użycia i nie należy go łączyć z innymi produktami.

Sposób użycia:

Masę tynkarską należy rozprowadzić równomiernie używając do tego gładkiej pacy ze stali nierdzewnej i jednocześnie wygładzać stale w tym samym kierunku. Nierównomierne zagładzanie może skutkować brakiem jednolitej faktury tynku i spowodować powstanie lokalnych różnic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. Nadmiar tynku należy ściągnąć z powrotem do wiaderka i przemieszać.

Masa hydroizolacyjna jednoskładnikowa

Produkt dostępny w opakowaniach: 15kg 7kg 3kg 1,5kg

Przeznaczenie:

Jednoskładnikowa folia w płynie jest elastyczną zaprawą do zabezpieczenia podłoża przed działaniem wody i wilgoci, pokrywającą rysy i pęknięcia. Doskonała do wykonywania hydroizolacji tarasów, balkonów, łazienek, pralni, basenów, przemysłowych zbiorników wodnych oraz do izolowania ścian piwnic i fundamentów. Może być stosowana na podłoża betonowe, jastrychy cementowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne. Przeznaczona jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz obiektów.

Przygotowanie podłoża:

Podłoża pod folię jednoskładnikową powinny być mocne i nośne, wolne od zanieczyszczeń organicznych, pyłów oraz tłuszczów. Rysy i pęknięcia podłoża należy naprawić. Podłoża betonowe muszą mieć co najmniej 6 miesięcy, natomiast tynki cementowe i cementowo-wapienne oraz jastrychy cementowe co najmniej 4 tygodnie. Podłoża silnie nasiąkliwe należy zagruntować środkiem gruntującym.

Sposób użycia:

Folia jest w postaci gotowej do użycia. Po otwarciu zawartość pojemnika należy dokładnie wymieszać. Nie wolno dolewać wody. Zalecane jest nakładanie minimum dwóch warstw materiału. Pierwszą warstwę zawsze nakłada się pędzlem, rozpoczynając prace od miejsc, w których wklejone będą taśmy, narożniki i kołnierze uszczelniające. Akcesoria te zatapia się w świeżo naniesionej masie. Druga warstwę nakłada się po całkowitym wyschnięciu pierwszej (po około 3 godzinach), używając pędzla, wałka, lub pacy stalowej. Płytki można przyklejać po całkowitym wyschnięciu masy tj. po minimum 24 godzinach.

Środki bezpieczeństwa:

Folię jednoskładnikową należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym pomieszczeniu. Okres przechowywania zaprawy wynosi 12 miesięcy.

Masa hydroizolacyjna dwuskładnikowa

Produkt dostępny w opakowaniach: 20kg

Przeznaczenie:

Dwuskładnikowa folia w płynie jest elastyczną zaprawą do zabezpieczenia podłoża przed działaniem wody i wilgoci, pokrywającą rysy i pęknięcia. Doskonała do wykonywania hydroizolacji tarasów, balkonów, łazienek, pralni, basenów, przemysłowych zbiorników wodnych oraz do izolowania ścian piwnic i fundamentów. Może być stosowana na podłoża betonowe, jastrychy cementowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne. Przeznaczona jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz obiektów.

Przygotowanie podłoża:

Podłoża pod folię dwuskładnikową powinny być mocne i nośne, wolne od zanieczyszczeń organicznych, pyłów oraz tłuszczów. Rysy i pęknięcia podłoża należy naprawić. Podłoża betonowe muszą mieć co najmniej 6 miesięcy, natomiast tynki cementowe i cementowo-wapienne oraz jastrychy cementowe co najmniej 4 tygodnie. Podłoża silnie nasiąkliwe należy zagruntować środkiem gruntującym.

Sposób użycia:

Dwa składniki folii należy mieszać wolnoobrotową wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczekać 5-10 minut i ponownie wymieszać. Przygotowaną zaprawę należy nakładać na uszczelnianą powierzchnię pacą stalową lub ewentualnie twardym pędzlem, w co najmniej dwóch warstwach o grubości uzależnionej od rodzaju wykonywanej izolacji. Drugą warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierwszej warstwy nie wcześniej jednak niż po upływie 4-5 godzin. Płytki ceramiczne można układać po 3 dniach stosując zaprawę elastyczną. Świeżo nałożoną zaprawę należy chronić przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Środki bezpieczeństwa:

Folię dwuskładnikową należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym pomieszczeniu. Okres przechowywania zaprawy wynosi 12 miesięcy.

Impregnat ochronno-dekoracyjny

Produkt dostępny w opakowaniach: 4,5l 0,7l

Przeznaczenie:

Impregnat dekoracyjny przeznaczony do ochronnej i dekoracyjnej impregnacji drewna wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Formuła 3w1 zabezpiecza drewno przed czynnikami atmosferycznymi, drewno uzyskuje trwały kolor a powłoka na drewnie jest zabezpieczona przed działaniem grzybów i pleśni. Stosowanie Impregnatu ochronno-dekoracyjnego Ampro wraz z impregnatem gruntującym Ampro daje pełną ochronę biologiczną drewna przez 6 lat (zabezpiecza przed sinizną, grzybami, owadami i biokorozją). Impregnat zachowuje widoczną strukturę drewna, dając efekt matu.

Przygotowanie podłoża:

Drewno musi być oczyszczone, suche, wygładzone, bez pozostałości poprzednich powłok. Powierzchnie zainfekowane powinny zostać oczyszczone do surowego drewna lub wymienione na nowe. W przypadku impregnacji surowego drewna oraz elementów narażonych na szkodliwe warunki atmosferyczne, zaleca się wstępną impregnację impregnatem gruntującym Ampro.

Sposób użycia:

Bezpośrednio przed użyciem oraz w trakcie prac należy preparat starannie wymieszać, dla uzyskania odpowiedniej konsystencji. Po ok 10 minutach od nałożenia pierwszej warstwy zaleca się staranne przetarcie suchym pędzlem wzdłuż słojów drewna pomalowanej powierzchni, celem rozprowadzenia nadmiaru impregnatu. Zaleca się 2-3 krotnego nanoszenie impregnatu na drewno powietrzno-suche w zależności od chłonności powierzchni i od zastosowania impregnatu Ampro Impregnat gruntujący.

Środki bezpieczeństwa:

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

Lakierobejca ochronno-dekoracyjna

Produkt dostępny w opakowaniach: 2,5l 0,7l

Przeznaczenie:

Lakierobejca ochronna przeznaczona jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania drewna stosowanego wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Dzięki wysokiej zawartości żywic oaz pigmentów na bazie tlenków żelaza pozwala uzyskać powłoki o wysokiej odporności, chroniąc przed biokorozją. Stosowanie Lakierobejcy ochronno-dekoracyjnej Ampro wraz z impregnatem gruntującym Ampro daje pełną ochronę biologiczną drewna do 6 lat (zabezpiecza przed sinizną, grzybami, owadami i biokorozją). Lakierobejca daje efekt połysku.

Przygotowanie podłoża:

Drewno musi być oczyszczone, suche, wygładzone, bez pozostałości poprzednich powłok. Powierzchnie zainfekowane powinny zostać oczyszczone do surowego drewna lub wymienione na nowe. W przypadku impregnacji surowego drewna oraz elementów narażonych na szkodliwe warunki atmosferyczne, zaleca się wstępną impregnację Impregnatem gruntującym Ampro.

Sposób użycia:

Bezpośrednio przed użyciem oraz w trakcie prac należy preparat starannie wymieszać, dla uzyskania odpowiedniej konsystencji. Lakierobejcę ochronno-dekoracyjną Ampro nanosić pędzlem lub natryskiem. Nakładać na drewno bardzo cienką pierwszą warstwę, wystarczy zanurzyć końcówkę pędzla i rozcierać lakier wzdłuż słojów. W razie potrzeby zebrać szmatką nadmiar wyrobu. Gdy po nałożeniu 1 warstwy włókna się podniosą należy je usunąć drobnoziarnistym papierem ściernym. Drugą warstwę nakładać po całkowitym wyschnięciu pierwszej po 14-24 godzinach, dokładnie tak samo jak za pierwszym razem. W razie potrzeby nałożyć 3 warstwę.

Środki bezpieczeństwa:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temp. pomiędzy 5 a 23°C. Nie dopuścić do skażenia gruntów i cieków wodnych. Odpady produktu, puste opakowanie i odpady opakowaniowe traktować jako odpad niebezpieczny. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przekazane do odzysku. Znak rodzaju materiału znajduje się na opakowaniu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

Emalia akrylowa do drewna

Produkt dostępny w opakowaniach: 2,5l 0,7l

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, elementów metalowych, podłoży cementowych i tynków wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Można ją także używać do odnawiania starych wymalowań.

Przygotowanie podłoża:

Przed przystąpieniem do malowania należy usunąć powłoki złej jakości. Ubytki i pęknięcia uzupełnić masą szpachlową i wyrównać. Wszelkie zanieczyszczenia organiczne usunąć odpowiednimi preparatami, a słabe lub bardzo chłonne podłoże zagruntować preparatem gruntującym akrylowym.

Sposób użycia:

Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Farbę nanosimy przy pomocy wałka lub pędzla. Narzędzia po pracy umyć pod bieżącą wodą. Zaleca się nakładanie 2-3 warstw (kolejną warstwę można nakładać po około 2 godzinach). Wydajność przy jednokrotnym malowaniu wynosi do 14 m²/l. Malować w temperaturze podłoża i otoczenia utrzymującej się przez cały czas schnięcia powyżej +10°C. Niska temperatura i duża wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia. Farba gotowa do użycia, nie wymaga rozcieńczania. W przypadku konieczności dostosowania emalii do wymagań sprzętu natryskowego, należy dolać odpowiednią ilość wody pitnej. Uwaga: nadmierne rozcieńczenie spowoduje obniżenie lub utratę parametrów technicznych farby.

Środki bezpieczeństwa:

Narzędzia czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Wyrób należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze dodatniej, nie dopuścić do przegrzania oraz przemarznięcia. Nie wolno pozostawiać napoczętych, otwartych pojemników. Data produkcji, która jest jednocześnie nr partii produktu znajduje się na opakowaniu. Okres przydatności – 12 miesięcy od daty produkcji.

Emalia akrylowa grzejnikowa

Produkt dostępny w opakowaniach: 0,7l

Przeznaczenie:

Przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni grzejników i instalacji c.o. wykonanych z żeliwa i stali o maksymalnej temperaturze czynnika grzewczego do +90°C. Dzięki swoim antykorozyjnym właściwościom zapobiega powstawaniu rdzy i żółknięciu.

Przygotowanie podłoża:

Przed przystąpieniem do malowania należy usunąć powłoki złej jakości. Ubytki i pęknięcia uzupełnić masą szpachlową i wyrównać. Wszelkie zanieczyszczenia organiczne usunąć odpowiednimi preparatami, a słabe lub bardzo chłonne podłoże zagruntować preparatem gruntującym.

Sposób użycia:

Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Farbę nanosimy przy pomocy wałka lub pędzla. Narzędzia po pracy umyć pod bieżącą wodą. Zaleca się nakładanie 2-3 warstw (kolejną warstwę można nakładać po około 2 godzinach). Wydajność przy jednokrotnym malowaniu wynosi do 14 m²/l. Malować w temperaturze podłoża i otoczenia utrzymującej się przez cały czas schnięcia powyżej +10°C. Niska temperatura i duża wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia. Farba gotowa do użycia, nie wymaga rozcieńczania. W przypadku konieczności dostosowania emalii do wymagań sprzętu natryskowego, należy dolać odpowiednią ilość wody pitnej. Uwaga: nadmierne rozcieńczenie spowoduje obniżenie lub utratę parametrów technicznych farby.

Środki bezpieczeństwa:

Narzędzia czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Wyrób należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze dodatniej, nie dopuścić do przegrzania oraz przemarznięcia. Nie wolno pozostawiać napoczętych, otwartych pojemników. Data produkcji, która jest jednocześnie nr partii produktu znajduje się na opakowaniu. Okres przydatności – 12 miesięcy od daty produkcji.

Tynk Silikonowo-Silikatowy

Produkt dostępny w opakowaniach: 25kg

Przeznaczenie:

Tynk silikonowo-silikatowy jest cienkowarstwowym, dekoracyjnym tynkiem strukturalnym, przeznaczonym do wykonywania trwałych aplikacji tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Jest produktem na bazie dyspersji silikonowo-silikatowej, wypełniaczy i kruszywa. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża oraz wysoką odpornością na działanie warunków atmosferycznych. Tynk silikonowo-silikatowy ponadto zawiera środki przeciwdziałające rozwojowi grzybów i pleśni na powierzchni utworzonej struktury oraz związki hydrofobowe przeciwdziałające wnikaniu wody oraz wpływające na zmywalność powłoki. Produkt można stosować na wszystkich równych podłożach mineralnych, tj. betonie, gipsie, tynkach cementowych oraz cementowo-wapiennych, płytach gipsowo-kartonowych oraz na warstwach zbrojonych w systemach dociepleń.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być stabilne, suche, odpowiednio długo sezonowane, równe, oczyszczone z warstw luźno przylegających, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, resztek farb. Przed nakładaniem tynku powierzchnię należy zagruntować podkładem Ampro Kwarc Grunt.

Przygotowanie produktu:

Tynk bezpośrednio przed użyciem należy dokładnie rozmieszać wiertarką wolnoobrotową, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Wyrób jest gotowy do użycia i nie należy go łączyć z innymi produktami. W przypadku stosowania tynku kolorowego należy na jednej ścianie łączyć wyłącznie tynki pochodzące z jednej partii.

Sposób użycia:

Tynk należy rozprowadzić równomiernie, warstwą o grubości kruszywa, na uprzednio zagruntowanej powierzchni, używając do tego gładkiej pacy ze stali nierdzewnej lub agregatu natryskowego. Nadmiar należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię fakturuje się przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego, zacierając ruchami poziomymi, pionowymi bądź okrężnymi w zależności od oczekiwanej struktury tynku. Należy unikać widocznych połączeń. Ścianę budynku należy wykonywać bez przerw w pracy. Unikać nakładania przy bezpośrednim nasłonecznieniu. Stosować folie lub siatki osłonowe.

Środki bezpieczeństwa:

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Wyrób zawiera produkty biobójcze. Wyrób posiada atest higieniczny.

Tynk Silikonowy

Produkt dostępny w opakowaniach: 25kg

Przeznaczenie:

Tynk silikonowy jest cienkowarstwowym, dekoracyjnym tynkiem strukturalnym, przeznaczonym do wykonywania trwałych aplikacji tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Jest produktem na bazie dyspersji silikonowo-silikatowej, wypełniaczy i kruszywa. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża oraz wysoką odpornością na działanie warunków atmosferycznych. Tynk silikonowy ponadto zawiera środki przeciwdziałające rozwojowi grzybów i pleśni na powierzchni utworzonej struktury oraz związki hydrofobowe przeciwdziałające wnikaniu wody oraz wpływające na zmywalność powłoki. Produkt można stosować na wszystkich równych podłożach mineralnych, tj, betonie, gipsie, tynkach cementowych oraz cementowo-wapiennych, płytach gipsowo-kartonowych oraz na warstwach zbrojonych w systemach dociepleń.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być stabilne, suche, odpowiednio długo sezonowane, równe, oczyszczone z warstw luźno przylegających, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, resztek farb. Przed nakładaniem tynku powierzchnię należy zagruntować podkładem Ampro Kwarc Grunt.

Przygotowanie produktu:

Tynk bezpośrednio przed użyciem należy dokładnie rozmieszać wiertarką wolnoobrotową, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Wyrób jest gotowy do użycia i nie należy go łączyć z innymi produktami. W przypadku stosowania tynku kolorowego należy na jednej ścianie łączyć wyłącznie tynki pochodzące z jednej partii.

Sposób użycia:

Tynk należy rozprowadzić równomiernie, warstwą o grubości kruszywa, na uprzednio zagruntowanej powierzchni, używając do tego gładkiej pacy ze stali nierdzewnej lub agregatu natryskowego. Nadmiar należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię fakturuje się przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego, zacierając ruchami poziomymi, pionowymi bądź okrężnymi w zależności od oczekiwanej struktury tynku. Należy unikać widocznych połączeń. Ścianę budynku należy wykonywać bez przerw w pracy. Unikać nakładania przy bezpośrednim nasłonecznieniu. Stosować folie lub siatki osłonowe.

Środki bezpieczeństwa:

Unikać uwolnienia do środowiska. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Wyrób zawiera produkty biobójcze. Wyrób posiada atest higieniczny.
© AMPRO   |   wykonanie: strony internetowe