AMPRO Farby do ścian i sufitów

Produkty

Farba wewnętrzna akrylowo-lateksowa Color Festival

Przeznaczenie:

Farba przeznaczona jest do dekoracyjno–ochronnego malowania powierzchni ścian i sufitów, wewnątrz budynków. Przeznaczona jest na powierzchnie cementowo-wapienne, gipsowe, ceramiczne, betonowe, płyty gipsowo–kartonowe, a także elementy drewniane i drewnopochodne. Charakteryzuje się wysoką wydajnością, dobrym kryciem oraz trwałością koloru. Farba jest wyrobem ekologicznym, bezpiecznym dla ludzi i środowiska.

Przygotowanie podłoża:

Przed przystąpieniem do malowania, powierzchnie o dużej i słabej wytrzymałości należy koniecznie zagruntować uniwersalnym preparatem gruntującym. Powłoki odpadające, luźno związane należy usunąć i wypełnić ubytki. Powierzchnie zabrudzone odkurzyć i zmyć.

Sposób użycia:

Farba jest produktem gotowym, nie wymaga rozcieńczenia. W przypadku wykonywania pracy metodą natryskową dopuszczalne jest rozcieńczenie wyrobu wodą w ilości do 5%. Nadmierne rozcieńczenie spowoduje utratę parametrów technicznych. Przed użyciem należy farbę dokładnie wymieszać, a nakładanie jej można wykonać przy użyciu pędzla, wałka lub agregatu natryskowego. Zaleca się nakładanie jednej do dwóch warstw w zależności od krycia i pożądanego efektu. Drugą warstwę można nakładać dopiero po wyschnięciu pierwszej, nie wcześniej niż po upływie 2-4 godzin. Prace należy wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +5°C. Narzędzia po skończonej pracy umyć pod bieżącą ciepłą wodą.

Środki bezpieczeństwa:

Farbę przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu. Chronić przed zamarznięciem.

Dostępne kolory:


Farba akrylowa matowa do ścian i sufitów

Przeznaczenie:

Farba przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, tapet papierowych i materiałów drewnopodobnych. Znajduje zastosowanie przy malowaniu pomieszczeń mieszkalnych, służby zdrowia i obiektów użyteczności publicznej. Tworzy powłoki matowe, przepuszczalne dla gazów i pary wodnej, o dobrej przyczepności do podłoża. Produkowana na bazie wodnej dyspersji akrylowej nie zawiera rozpuszczalników. Malowane powierzchnie są matowe. Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi i produktów branży żywnościowej nadają się do użytku na drugi dzień po malowaniu.

Przygotowanie podłoża:

Przed przystąpieniem do malowania należy usunąć powłoki złej jakości. Ubytki i pęknięcia uzupełnić masą szpachlową i wyrównać. Wszelkie zanieczyszczenia organiczne usunąć odpowiednimi preparatami, a słabe lub bardzo chłonne podłoże zagruntować preparatem gruntującym akrylowym.

Malowanie:

Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Farbę nanosimy przy pomocy wałka o długim włosiu lub natrysku hydrodynamicznego. Przy malowaniu małych powierzchni można użyć pędzla. Narzędzia po pracy umyć pod bieżącą wodą. Zaleca się nakładanie 2-3 warstw (kolejną warstwę można nakładać po około 2 godzinach). Wydajność przy jednokrotnym malowaniu wynosi około 10 m²/l. Malować w temperaturze podłoża i otoczenia utrzymującej się przez cały czas schnięcia powyżej +5°C. Niska temperatura i duża wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia. Farba gotowa do użycia, nie wymaga rozcieńczania. W przypadku konieczności uzupełnienia strat w wyniku parowania lub w celu dostosowania do wymagań sprzętu natryskowego, można dolać maksymalnie 5% wody pitnej. Uwaga: nadmierne rozcieńczenie spowoduje obniżenie lub utratę parametrów technicznych farby.

Uwaga:

Farbę przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed zamarznięciem. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu. Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/CE dla tego produktu (kat. A/a/WB) 30 g/l (2010 r.). Wyrób zawiera max. 29 g/l. W przypadku reklamacji dostarczyć farbę w oryginalnym opakowaniu.

Farba elewacyjna silikonowa

Przeznaczenie

Farba przeznaczona jest do malowania elewacji budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publiczne, wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, betonu, cegły oraz drewna i materiałów drewnopochodnych, po ich wcześniejszym zagruntowaniu preparatem gruntującym silikonowym. Zalecana do wszystkich wymalowań, gdzie wymagana jest wysoka, jakość i trwałość powłoki. Powłoki charakteryzują się podwyższona odpornością na złe warunki atmosferyczne i zabrudzenia, są trwałe i dobrze przylegają do podłoża Można stosować również do wymalowań wewnętrznych np. hal produkcyjnych, zwiększając ich odporność na wodę.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wolne od pyłu, kurzu i luźnych fragmentów, o dobrej wytrzymałości, słabe lub bardzo chłonne zagruntować preparatem gruntującym silikatowym. Usunąć powłoki złej jakości i wypełnić ubytki i pęknięcia. Wszelkie zanieczyszczenia organiczne usunąć odpowiednimi preparatami. Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Farbę nakładać przy pomocy pędzla, wałka lub agregatu natryskowo. Zaleca się nakładanie 1-2 warstw farby. Pierwsza warstwa gruntująca może być w postaci rozcieńczonej farby w proporcji 1:2 z wodą, natomiast warstwa końcowa bez rozcieńczenia. Rozcieńczenie farby przy warstwie końcowej spowoduje obniżenie lub utratę parametrów technicznych farby i zmianę odcienia koloru. Kolejną warstwę można nanosić po wyschnięciu poprzedniej tj. po ok. 2h. Malować w temperaturze podłoża i otoczenia powyżej +5º C. Po pracy narzędzia umyć pod bieżącą wodą.

Środki bezpieczeństwa

Farbę przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu. Chronić przed zamarznięciem.

Podkład gruntujący Kwarc Grunt

Zastosowanie:

Służy do gruntowania podłoży pod tynki cienkowarstwowe mineralne, akrylowe, silikonowe, mozaikowe. Zwiększa przyczepność poprzez silne przyleganie do podłoża, jak i do nakładanych na niego tynków. Zmniejsza chłonność podłoża oraz ułatwia nakładanie kolejnej warstwy. Chropowata powierzchnia ułatwia nakładanie tynku i redukuje "poślizg". Tworzy tymczasowe zabezpieczenie nieotynkowanej elewacji przed warunkami atmosferycznymi. Rodzaje podłoża: beton, tynki tradycyjne, płyty g-k, systemy dociepleń.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być stabilne, odpowiednio długo sezonowane, suche, równe, wolne od kurzu, brudu, wapna, tłuszczu, resztek farb, olejów, wosku. Jeśli podłoże pokryte jest korozją biologiczną należy usunąć ją preparatem biobójczym.

Przygotowanie produktu:

Bezpośrednio przed użyciem zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszać wiertarką wolnoobrotową, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. W razie potrzeby rozcieńczyć niewielką ilością wody pitnej. Podkład należy rozprowadzić równomiernie na przygotowanym podłożu za pomocą wałka lub pędzla.

Tynkowanie:

Tynkowanie powierzchni można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu podkładu.

Grunt głębokopenetrujący

Przeznaczenie:

Grunt głębokopenetrujący to drobnocząsteczkowa emulsja gruntująca, która służy do gruntowania powierzchni chłonnych oraz porowatych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Dzięki bardzo dużej penetracji w głąb wzmacnia i zmniejsza chłonność wszelkich powierzchni takich jak podłogi, jastrychy oraz ściany i sufity. Dodanie gruntu do fug i zapraw klejowych poprawia ich elastyczność i mrozoodporność.

Zalety:

  • wyrównuje nierównomierną chłonność podłoży mineralnych oraz zmniejsza ich chłonność
  • wzmacnia podłoże które będzie pokrywane tapetami lub obkładane płytkami ceramicznymi
  • chroni przed działaniem wilgoci
  • zwiększa przyczepność do powierzchni
  • zwiększa wydajność klejów i wylewek posadzkowych

Zastosowanie:

  • gruntowanie podłoży chłonnych i porowatych {beton, gazobeton, płyty cementowe, płyty g-k, tynki gipsowe, cementowe i cementowo-wapienne)
  • jako podkład pod farby, tynki, tapety, jastrychy, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, szpachlówki, kleje, płytki ceramiczne, wyprawy akrylowe i mineralne
  • jako powłoka ochronna dla wylewek

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i smarów.

Aplikacja:

Emulsję najlepiej nanosić w postaci nierozcieńczonej wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę.

Użytkowanie powierzchni:

Przyklejanie płytek, wylewanie podkładów itp. należy rozpocząć po wyschnięciu gruntu, czyli po około 4 godzinach od jego nałożenia.

Tynk mozaikowy

Przeznaczenie:

Tynk mozaikowy tworzy unikatowe kompozycje kolorystyczne z barwionego kruszywa kwarcowego do stosowania wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Różnorodna kolorystyka pozwala wykorzystywać kompozycje już opracowane w katalogu, jak też tworzyć nowe według włanych upodobań. Stanowi wytrzymałą i lekką wyprawę tynkarską o zwiększonej odporności na zmywanie, czyszczenie i ścieranie. Znakomicie sprawdza się na cokołach budynków, ogrodzeniach, murach, klatkach schodowych, łazienkach, korytarzach - jest wyjątkowo odporny na zmienne warunki atmosferyczne oraz mycie powierzchni. Znakomicie spisuje się na powierzchniach narażonych na duże obciążenia termiczne i użytkowe. Dzięki wysokiej elastyczności doskonale kompensuje naprężęnia wynikające z innej rozszerzalności termicznej warstw znajdujących się pod nim, powstałych np. na skutek silnego nasłonecznienia.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być stabilne, suche, odpowiednio długo sezonowane, równe, oczyszczone z warstw luźno przylegających, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, resztek farb. Przed nakładaniem tynku należy zagruntować podkładem AMPRO Kwarc Grunt.

Przygotowanie produktu:

Tynk bezpośrednio przed użyciem należy dokładnie rozmieszać wiertarką wolnoobrotową, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Wyrób jest gotowy do użycia i nie należy go łączyć z innymi produktami.

Sposób użycia:

Masę tynkarską należy rozprowadzić równomiernie używając do tego gładkiej pacy ze stali nierdzewnej i jednocześnie wygładzać stale w tym samym kierunku. Nierównomierne zagładzanie może skutkować brakiem jednolitej faktury tynku i spowodować powstanie lokalnych różnic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. Nadmiar tynku należy ściągnąć z powrotem do wiaderka i przemieszać.
© AMPRO   |   wykonanie: strony internetowe